CodeWave sp. z o.o. realizuje Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

Projekt PMT zostanie zrealizowany w latach 2019-2020

 

Celem projektu jest wprowadzenia usług CodeWave sp. z o.o., w szczególności produktu CodeWave Content Management Platform / Flotiq na rynek kanadyjski.

 

W wyniku realizacji projektu nastąpi rozpoczęcie sprzedaży eksportowej produktów oferowanych przez przedsiębiorstwo (nazwa Grantobiorcy) na rynku kanadyjskim

 

Całkowita wartość projektu: 200 000,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 200 000,00 PLN

 

CodeWave sp. z o.o. realizuje Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Projekt PMT zostanie zrealizowany w latach 2019-2020

Celem projektu jest wprowadzenia usług CodeWave sp. z o.o., w szczególności produktu CodeWave Content Management Platform / Flotiq na rynek izraelski.

W wyniku realizacji projektu nastąpi rozpoczęcie sprzedaży eksportowej produktów oferowanych przez przedsiębiorstwo (nazwa Grantobiorcy) na rynku izraelskim

Całkowita wartość projektu: 200 000,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 200 000,00 PLN

 

CodeWave. All Right Reserved 2020